Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς.

Η ανάγκη παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού πλαισίου, αφομοιώνοντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

1.       Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης αφορά στην προστασία του ασφαλιζόμενου στις περιπτώσεις που προξενήσει, με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο, την οποία υποχρεούται να αποκαταστήσει.


·         Ευθύνη ιδιωτών – οικογενειαρχών.

·         Ευθύνη διαχειριστών πολυκατοικιών και κοινοχρήστων χώρων.

2.      Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης (professional liability) είναι διαδεδομένη και καλύπτει τον ασφαλισμένο από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε δραστηριότητας, απαιτούνται τόσο η εξατομικευμένη μελέτη όσο και ο σχεδιασμός του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος.

Ενδεικτικές επαγγελματικές ευθύνες, είναι οι εξής:


·         Ευθύνη αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών.

·         Ευθύνη ταξιδιωτικών γραφείων (tour operators).

·         Ευθύνη διοργανωτών εκδηλώσεων και εκθέσεων.

·         Ευθύνη δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

·         Ευθύνη λογιστών και φοροτεχνικών.

·         Ευθύνη ιατρών.

·         Ευθύνη φαρμακοποιών.

Τα προγράμματα που σας προτείνουμε έχουν σκοπό να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων της αστικής ευθύνης και να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για την ασφάλισης τους.ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
(συμπληρώστε τη φόρμα στην επικοινωνία)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.