Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα αποτελεί μία προαιρετική ασφάλιση.


Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία συνήθως συνάπτουν συμβάσεις ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης, ώστε να καλύπτουν τους πελάτες τους που ταξιδεύουν με γκρουπ και προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Οι συνήθεις καλύψεις που προσφέρουν είναι οι εξής:·         Απώλεια ζωής
 

·         Mόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα,
 

·         Iατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα,
 

·         Eπαναπατρισμός συνεπεία ατυχήματος,
 

·         Aπώλεια αποσκευών.Δυστυχώς, οι προσφερόμενες καλύψεις είναι στοιχειώδεις και όχι τόσο "πλήρεις". Έτσι, ο εκδρομέας δεν είναι εξασφαλισμένος για κάθε τι που θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδια του. Το κενό των καλύψεων των ομαδικών προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης έρχονται να καλύψουν τα ειδικά ατομικά προγράμματα ασφάλισης επιλεγμένων εταιριών, τα οποία εξασφαλίζουν στον ταξιδιώτη κάλυψη για κάθε απροσδόκητο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το ταξίδι του, όπως:·             Ακύρωση προγραμματισμένου ταξιδιού
 

·             Καθυστέρηση πτήσης
 

·             Απώλεια αποσκευών
 

·             Επιπλέον διανυκτέρευση
 

·             Έκτακτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 

·             Πρόωρη επιστροφή
 

·             Προσωπική αστική ευθύνη
 

·             Μόνιμη ανικανότητα λόγω ατυχήματος
 

·             Απώλεια Ζωής από ατύχημα
 

·             Νομική υποστήριξη
 

·             Δαπάνες καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
 

·             Δαπάνες καθυστέρησης άφιξης πτήσης
 

·             Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημαΣύμφωνα με το πόσο συχνά ταξιδεύει ο ασφαλισμένος τα ατομικά προγράμματα απευθύνονται είτε σε απλούς ταξιδιώτες, είτε σε επαγγελματίες που ταξιδεύουν τακτικά. Ανάλογα με την περίπτωση ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει Ασφάλιση απλού ταξιδιού (1 μόνο ταξίδι) ή Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση (απεριόριστος αριθμός ταξιδιών που πραγματοποιούνται σε διάστημα ενός έτους).
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
(συμπληρώστε τη φόρμα στην επικοινωνία)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.