Κατά Παντός Κινδύνου

Μια δυνατότητα ευρύτερης προστασίας από αυτήν που προσφέρουν τα προηγούμενα συμβόλαια αποτελεί η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου.

Το ασφαλιστήριο πρόγραμμα παρέχει κάλυψη:


 - κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών

 - κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού

- κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

- κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης


 Εξαιρούνται οι βλάβες που προκαλούνται λόγω φυσικής φθοράς ή λόγω αναπάντεχων γεγονότων.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
(συμπληρώστε τη φόρμα στην επικοινωνία)

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.