Αστική Ευθύνη

Η αστική ευθύνη επιχειρήσεων αφορά την προστασία των δικαιωμάτων ή συμφερόντων των μελών της κοινωνίας με γνώμονα την εκάστοτε νομοθεσία που ισχύει στη χώρα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Διακρίνεται σε:

-Γενική Αστική Ευθύνη: καλύπτονται οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κα.

-Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: καλύπτονται οι γιατροί, φαρμακοποιοί, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι κα.

-Αστική Ευθύνη Προϊόντος : καλύπτονται οι κατασκευαστές, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι προμηθευτές των προϊόντωνΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
(συμπληρώστε τη φόρμα στην επικοινωνία)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.