Σκάφους

Το σκάφος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας, ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι που το απειλούν είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο λόγω του χώρου στον οποίο κινείται και λόγω της πολυσύνθετης κατασκευής του.

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο νόμος Ν.2743/1999 για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών, στον οποίο υπόκεινται τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά σκάφη, μηχανοκίνητα και μη.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους και προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες εξαιτίας αποζημιώσεων τρίτων. Τα ελάχιστα όρια κάλυψης που ορίζει ο νόμος είναι τα εξής.

· Για σωματικές βλάβες ανά άτομο και περιστατικό 300.000 €.

· Για υλικές ζημίες ανά άτομο και περιστατικό 150.000 €.

· Για θαλάσσια ρύπανση ανά γεγονός 90.000 €.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση καλύπτει το ίδιο το σκάφος από ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων που το απειλούν, μέσα και έξω από το νερό, είτε αυτό βρίσκεται σε κίνηση, είτε σε παροπλισμό.

Ενδεικτικά, ορισμένες σημαντικές καλύψεις είναι οι εξής.

· Θαλάσσιοι κίνδυνοι (σύγκρουση, προσάραξη, βύθιση, κακοκαιρία κλπ).

· Πυρκαγιά, έκρηξη.

· Ολική και μερική κλοπή.

· Πόλεμος, απεργίες, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες.

· Πειρατεία.

· Μηχανικές βλάβες.

· Ζημίες σε άξονα και προπέλα.

· Πτώση εξωλέμβιας μηχανής στην θάλασσα.

· Ζημίες κατά την μεταφορά σκάφους με trailer.

· Αστική ευθύνη από και προς σκιέρ και λοιπά θαλάσσια σπορ.

· Κίνδυνος συμμετοχής σε αγώνες (racing risk).

· Επέκταση κάλυψης προσωπικών αντικειμένων και ειδικού εξοπλισμού του σκάφους.

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας, με τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα της αγοράς για την κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής από τον νόμο αστικής ευθύνης του σκάφους, όσο και για την κάλυψη ζημιών που μπορούν να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
(συμπληρώστε τη φόρμα στην επικοινωνία)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.